Projektowanie ogrodów Elbląg

Oferujemy projekty:

zieleni prywatnej – ogrodów przydomowych,
zieleni przy firmach – profesjonalne aranżacje zieleni wokół firm, będące jej strefą wejściową i wizytówką;
zieleni publicznej – osiedlowej, zieleńców, parków, promenad, placów zabaw, ścieżek krajobrazowych, kulturowych, rowerowych;
założeń zabytkowych;
zieleni na tarasach i balkonach , zielonych ścian
elementów ogrodowych
np. rabat, kwietników;
małej architektury altany, pergole, trejaże, murki oporowe, woda w ogrodzie;
rewitalizacji starych ogrodów;
opracowania inwentaryzacyjne – dendrologiczne, gospodarki drzewostanem.

Idea projektowania:

Ogród, teren zieleni powinien być starannie zaplanowany dlatego właśnie projektowanie ogrodu Inwestora poprzedzone jest w naszej firmie wnikliwą rozmową dotyczącą Państwa oczekiwań oraz potrzeb. 

Ogród to przedłużenie Państwa domu lub firmy, kolejne wnętrze, które powinno nawiązywać i wynikać z pozostałych elementów. Poznanie użytkowników, a przede wszystkim ich potrzeb, warunkują formę przyszłego ogrodu i pomagają nadać mu właściwe funkcje: rekreacyjną, wypoczynkową, czy reprezentującą siedzibę. Łącząc poszczególne funkcje nie
zapominamy o zgodnych z Państwa oczekiwaniami walorach estetycznych przy harmonijnym wkomponowaniu założenia w istniejący krajobraz.

Kolejnym elementem jest przeanalizowanie terenu przyszłego ogrodu i warunków na nim panujących – warunków glebowych i wodnych, nasłonecznienia i ukształtowania terenu oraz sąsiedztwa. Projektowanie ogrodów to wielka sztuka komponowania barw, faktur i materiałów, gra światła i cienia. Jest to również sztuka kompromisów. Dobry projektant na tym etapie spostrzeże większość problemów i znajdzie dla nich rozwiązanie, aby w przyszłości zapewnić Inwestorowi komfortowe korzystanie z terenu oraz zminimalizuje koszty pielęgnacji założenia.

Profesjonalny projektant zieleni doceni z pewnością informację o możliwościach finansowych Inwestora i dostosuje do nich projekt ogrodu tak, aby uzyskać maksimum efektu.

Projektowanie ogrodów Elbląg – Ogrodowa Pracownia Agnieszka Szczepanik
Staramy się, by zaprojektowane przez nas ogrody i tereny zieleni miejskiej ukazywały piękno przyrody, były estetyczne, nietuzinkowe, intrygujące, a przy tym funkcjonalne i dla każdego.

Standardy postępowania przy powstawaniu projektu zagospodarowania zielenią:

Dokumentacja projektowa zagospodarowania zielenią terenu zawiera:

– rysunek koncepcyjny terenu (zatwierdzony przez Inwestora);
– rysunek techniczny zagospodarowania terenu roślinnością w odpowiedniej skali, czasami
dodatkowo rysunki detali wybranych elementów ogrodowych w skalach uzależnionych od
stopnia uszczegółowienia;
– wykaz materiałów roślinnych wraz z podaniem zapotrzebowania na ilość oraz ceną;
– rysunki przekrojowe wybranych elementów ogrodowych lub widoki (w zależności od
ustaleń);
– kosztorys ofertowy dotyczący wykonania projektu;

koncepcja zagospodarowania terenu zieleni fabryki
koncepcja projektowa 3b
ogród przydomowy
Zamknij menu