Nasza firma oferuje następujący serwis pielęgnacyjny:

– jednorazowy zawiązany z rozwiązaniem konkretnego problemu;
– cykliczny, np. raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał, czy też związany z uzgodnionym działaniem np. uruchomieniem ogrodu na wiosnę, przygotowaniem ogrodu do zimy, cięciami pielęgnacyjnymi np. drzew owocowych itp.;
– prowadzimy również stałą opiekę nad ogrodami w formie abonamentu;

Proponowane działania pielęgnacyjne to:

– koszenie, wertykulacja, renowacja trawników
– odchwaszczanie mechaniczne rabat
– diagnostyka chorób i szkodników oraz opryski pielęgnacyjne
– cięcia konstrukcyjne, pielęgnacyjne drzew, krzewów ozdobnych i żywopłotów
– cięcia drzew i krzewów owocowych
– nawożenie trawników, rabat, nasadzeń drzewiastych
– przesadzanie starszych drzew i krzewów
– laboratoryjne badanie gleby

Zamknij menu